Renovatie

Verlaging van energieverbruik en daarmee kostenbesparing zijn zowel voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties actuele vraagstukken. Daarnaast leiden veroudering en achterstallig onderhoud vaak tot onverkoopbaarheid in de huidige markt.

Wij bieden voor deze vraagstukken passend maatwerk aangepast aan de wensen van de klant. Doelstellingen hierbij zijn onder andere rendabele investeringen voor de klant die zich terugverdienen, waardecreatie en wooncomfort.